Google+ แบ่งบันบน Google+   Tweet Tweet   แบ่งบันบนเฟสบุ๊ก   พิมพ์ พิมพ์   
 
เนื้อหาอื่นๆ ในหมวดนี้ 
» จังหวัดร้อยเอ็ด ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด คนใหม่ และเดินทางกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองก่อนเข้าสู่การทำงาน
» ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด มอบโล่เกียรติคุณ แก่นายอำเภอเชียงขวัญ จากแผนดำเนินงานโครงการคลองส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ชนะเลิศระดับเขตตรวจราชการจาก 9 จังหวัด